Ve dnech 20.3 – 22.3. 2013 se v Rožnově pod Radhoštěm konalo již šesté setkání manažerů, na které byli poprvé pozváni i zástupci firmy Massag Stamping a.s. Měl jsem tu čest být jedním z těchto nově pozvaných.

Dle pozvánky se toto setkání mělo zaobírat implementací výrobních systémů v různých firmách. Mottem setkání bylo: „Jak počít, přivést na svět a vychovat k samostatnosti výrobní systém našich firem.“

Dle názvu setkání a motta jsem očekával, že toto setkání se bude odehrávat v duchu školení, kterých jsem absolvoval nesčetně. Jenže už přivítání účastníků se odehrálo v atmosféře, dá se říct, přátelské. Většina účastníků se již znala z předešlých setkání a tak vzájemné přivítání bylo hodně srdečné. My jako noví účastníci jsme toto dění pozorovali s překvapením.

Samotný obsah setkání byl ve sdělení si zkušeností s implementací výrobních systému. Jednotliví účastníci sdělovali své zkušenosti se zaváděním výrobních systémů a příjemné a přínosné bylo to, že tak činili nezakrytě, ale otevřeně. Součástí setkání byla i exkurse u hostitele tohoto setkání – PWO Unitools CZ a.s. – Valašské Meziříčí. Pro nás, jako zástupce firmy se stejným zaměřením, byla návštěva v této firmě velkým přínosem a dala nám určité mety, kam bychom měli naši firmu směřovat.

Ze setkání jsem si odnesl mnoho pozitivních vjemů – otevřené jednání, přátelská atmosféra, prezentace implementace výrobních systémů na kvalitní úrovni a další. Ale s odstupem času mi vyvstal jeden hlavní pozitivní vjem. Při prezentacích zástupci jednotlivých firem prezentovali své firmy a dobře se poslouchalo, když podávali informace o tom, že česká firma se prosazuje se svými výrobky po celém světě. Takto pozitivních zpráv se ve sdělovacích prostředcích již nedoslechnete. Dle sdělení pracovnice jednoho veřejnoprávního sdělovacího prostředku pozitivní zprávy nikoho nezajímají, tak proto všude z televize nebo rozhlasu jsme neustále informováni o různých negativech.

Mě zajímají pozitivní informace, a proto toto setkání na mě působilo jako balzám na každodenní negativní masáž z televize a rozhlasu.

Poděkování tak patří za organizaci tohoto setkání společnosti Studio CTC s.r.o. a firmě PWO Unitools CZ a.s.

<-- Zpět

Novinky

Setkání manažerů

16. - 18. března 2016 proběhne IX. setkání manažerů (viz "Naše akce"). Hostitelskými firmami budou SCHOTT CR, s.r.o. a SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o. z Valašského Meziříčí. Místem setkání bude Rožnov pod Radhoštěm.