Naši trenéři a konzultanti

Naši interní i externí spolupracovníci jsou odborníci s kvalitními teoretickými a především praktickými zkušenostmi v odborných a řídících funkcích v různých oblastech průmyslu, státní správy nebo samosprávy.

Trenérský tým se pravidelně setkává na teammeetincích. Zde připravujeme nové projekty, seznamujeme se navzájem s novými poznatky, vyměňujeme si zkušenosti z oblasti tréninkových metod.

Podle svých odborných zaměření se trenéři podílejí na rozvoji nových produktů a odborných témat, které naše firma nabízí.

Mimo to si naši trenéři rozšiřují své odborné znalosti účastí na různých školeních, seminářích a konferencích.

  

 PhDr. Maria Řičánková       Mgr. Libor Eliášek     
 Mgr. Jaroslav Řičánek        JUDr. Ivana Horáková   
 Bc. Bohumil Daďa           
           

 PhDr. Josefa Strupková, Mgr. Tomáš Peterka a další

 

<-- zpět

 

 

 

 

 

Novinky

Setkání manažerů

16. - 18. března 2016 proběhne IX. setkání manažerů (viz "Naše akce"). Hostitelskými firmami budou SCHOTT CR, s.r.o. a SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o. z Valašského Meziříčí. Místem setkání bude Rožnov pod Radhoštěm.