Naše projekty

PROJEKTY jsou cílené, komplexní, adresné, s vysokou mírou empatie pro konkrétní potřeby zákazníka.

PROJEKTY vycházejí z podrobných analýz stávajícího stavu a identifikace konkrétních potřeb zákazníka, s cílem zahájit rozvojový proces tam, kde se právě zákazník nachází.

PROJEKTY mají dlouhodobé trvání. Můžeme tak společně v čase sledovat dosahované změny.

PROJEKTY pokrývají v různých tématech velkou část osazenstva ve firmách našich zákazníků. Tím je garantována široká implementace získaných poznatků a dovedností do kultury firmy.

<-- zpět

Novinky

Setkání manažerů

16. - 18. března 2016 proběhne IX. setkání manažerů (viz "Naše akce"). Hostitelskými firmami budou SCHOTT CR, s.r.o. a SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o. z Valašského Meziříčí. Místem setkání bude Rožnov pod Radhoštěm.