Naše metody

Společně se zákazníkem si v průběhu spolupráce neustále klademe 3 základní otázky

 Naše_metody

 … a k tomu používáme následující metody, které vybíráme na základě tématu, potřeb cílového zákazníka a konkrétní situace. 

 •   - Stručné informativní přednášky
 •  - Individuální práce
 •  - Práce v týmech
 •  - Prezentace
 •  - Nácvik modelových situací, hraní rolí
 •  - Týmové manažerské hry
 •  - Případové studie
 •  - Moderované diskuse v plénu
 •  - Vybrané osobnostní testy
 •  - Poznatkové testy
 •  - Videotrénink
 •  - Výukové CD a DVD
 •  - Vybrané outdoorové aktivity
 •  - Psychohry
 •  - Individuální konzultace s trenérem
 •  - Panelové diskuse se zástupci vedení firmy
 •  - „Domácí přípravy“ mezi tréninky
 •  - Stínování v reálných situacích
 •  - Koučink
 •  - Psychodiagnostika

 Pro svoje zákazníky a s nimi rosteme odborně i my!

 

<-- zpět

 

Novinky

Setkání manažerů

16. - 18. března 2016 proběhne IX. setkání manažerů (viz "Naše akce"). Hostitelskými firmami budou SCHOTT CR, s.r.o. a SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o. z Valašského Meziříčí. Místem setkání bude Rožnov pod Radhoštěm.