MODELY

 

Pro svoje klienty jsme vyvinuli zajímavý produkt, který je určen především pro rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců ve výrobě a na ni navazujících procesech. Je zaměřen na cílovou skupinu liniového managementu v těchto útvarech (vedoucí výroby, mistři, team leadři) a na specialisty, kteří s nimi úzce spolupracují (technologové, plánovači, konstruktéři, manažeři výrobních projektů, obchodníci).

O CO JDE?

Jedná se o třídenní trénink (tři „směny“), ve kterém simulujeme fiktivní firmu „Modely Malý s.r.o.“ - „MoMa“. Firma vyrábí různé propagační předměty, modely a stavebnice. Účastníci tréninku se stávají zaměstnanci této firmy a vyrábějí výrobky (Kelímek, Věž, Most), které si objednává zákazník – trenér. Každá hra – „směna“ v různých variantách simuluje co nejpřesněji reálný proces výroby konkrétního produktu (jednání se zákazníkem, plánování, návrh řešení a kalkulace zisku, samotná výroba, výstupní kontrola, předání hotového výrobku zákazníkovi). Účastníci dostávají v ústních a písemných zadáních přesné instrukce. Formou objednávky od zákazníka jsou zadány parametry požadovaného výrobku. Účastníkům je přidělen potřebný materiál, nástroje a další pomůcky. Jednotlivé role jsou účastníkům v zadání buď přesně určeny, nebo si je určují sami. Trenéři představují zákazníka, případně majitele firmy. Na každou „směnu“ navazuje podrobný rozbor, a to jak individuální, týmový i v rámci celé tréninkové skupiny. Podle potřeby jsou potom podrobněji probrána ta témata, která se v rámci rozboru ukázala jako aktuální.

 CO NÁS VEDLO K VÝVOJI TOHOTO TRÉNINKU?

 • naše dosavadní velmi dobré zkušenosti s interaktivními metodami tréninku
 • naše dlouholeté, praxí ověřené know-how, především naše vlastní manažerské hry
 • naše doposud úspěšně realizované tréninky pro cílové skupiny mistrů, předáků a středního managementu
 • naši zákazníci a jejich požadavky
 • naše neustálá snaha něco nového vymýšlet, inovovat, hledat Vhodnou interaktivní metodou zprostředkovat účastníkům bezprostřední zážitek tak, aby si na modelových situacích, které co nejvíce kopírují realitu, uvědomili pozitiva i negativa svého manažerského jednání, měli možnost vyzkoušené, pochopené, a rozebrané znovu použít v jiné modelové situaci, následně „fixovat“ a „zařadit“ do vlastního manažerského stylu a přenést získané poznatky do své každodenní manažerské praxe ve své firmě. 

CO JE CÍLEM TRÉNINKU?

 Vhodnou interaktivní metodou zprostředkovat účastníkům bezprostřední zážitek tak, aby si na modelových situacích, které co nejvíce kopírují realitu, uvědomili pozitiva i negativa svého manažerského jednání, měli možnost vyzkoušené, pochopené, a rozebrané znovu použít v jiné modelové situaci, následně „fixovat“ a „zařadit“ do vlastního manažerského stylu a přenést získané poznatky do své každodenní manažerské praxe ve své firmě.

V ČEM SPOČÍVÁ SPECIFIKUM NAŠEHO TRÉNINKU?

 • Trénink je maximálně interaktivní, akční a navozuje tak atmosféru velmi podobnou té, na kterou jsou účastníci zvyklí z reálné praxe.
 • Program je postaven tak, že trenéři mohou reagovat na aktuální situaci, která se v rámci tréninku děje a přizpůsobit obsah i metodu podle konkrétních potřeb.
 • Účastníci se ocitnou v různých pozicích z hlediska řízení (dělníci, mistři, manažeři) a mají tak možnost si modelově „vyzkoušet“ i jiné pozice, než které zastávají v praxi, a uvědomit si jejich specifika.
 • Účastníci jsou na základě bezprostředního zážitku z konkrétní situace cíleně vedeni k podrobným rozborům svého chování v průběhu her:
  • individuální sebereflexe
  • týmový rozbor + prezentace v plénu
  • řízená diskuse v plénu
  • zpětná vazba od ostatních účastníků a trenérů.
 • Získané poznatky jsou znovu postupně aplikovány v dalších hrách a tak fixovány.
 • Hlavní důraz je kladen na přenos získaných poznatků do reálné praxe

NA KTERÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI JE TRÉNINK PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘEN?

 • pochopení a zvládnutí dané role a uvědomění si odpovědnosti s rolí spojené
 • stanovování cílů, shoda na cílech
 • výběr vhodných pracovních metod a postupů k dosažení cílů
 • celostní podnikatelské a zákaznické uvažování
 • kreativita, definování a zavádění změny
 • vedení týmu a spolupráce v týmu
 • motivace k řešení problémů a dosažení konečného cíle
 • různé formy komunikace, způsoby předávání informací, vyjednávání, porady, manažerské rozhovory se spolupracovníky
 • stanovování hodnotících kritérií, hodnocení
 • zvládání konfliktních situací
 • práce s časem, organizace, stanovování priorit
 • a další.

Novinky

Setkání manažerů

16. - 18. března 2016 proběhne IX. setkání manažerů (viz "Naše akce"). Hostitelskými firmami budou SCHOTT CR, s.r.o. a SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o. z Valašského Meziříčí. Místem setkání bude Rožnov pod Radhoštěm.