Jsem nesmírně vděčný za to, že Studio CTC s.r.o. dlouhodobě organizuje tato setkávání manažerů, čímž vytváří unikátní prostředí pro vzájemné sdílení poznatků a zkušeností. Většiny setkání jsem se zúčastnil a na základě osobních zkušeností je hodnotím jako velice přínosná a pro mě i důležitá. Kromě efektu pravidelného setkání s řadou úspěšných a podobně naladěných lidí, vnímám tyto akce jako zárodek a praktickou ukázku tolik diskutované učící se společnosti. Je možné, že nenaplňujeme úplně všechny znaky, kterými jsou učící se společnosti definovány, avšak v těch podstatných rysech se takovému ideálu určitě přibližujeme.

K lepšímu pochopení mého názoru uvedu alespoň několik základních charakteristik:

POKORA A OCHOTA PŘIJÍMAT ZKUŠENOSTI ODJINUD:

Setkáváme se jako zástupci úspěšných, perspektivních, často i mezinárodních firem. Přesto jsme schopni uznat, že kolem nás existuje řada podobných a ve spoustě případů i úspěšnějších společností. Všichni jsme ve své profesní kariéře prošli bezpočtem školení, kurzů, stáží a studijních programů, což by mohlo znamenat, že už není mnoho příležitostí k získání dalších znalostí či zkušeností. V případě našich setkání je tomu právě naopak – chceme předávat a přijímat vše, čeho jsme dosáhli a co jsme se dověděli.

OTEVŘENÁ DISKUZE:

Nespornou výhodou je, že se potkáváme jako specialisté z různých odvětví průmyslu, čímž je téměř vyloučeno riziko střetu konkurenčních zájmů nebo mlžení a taktizování při poskytování informací. Díky historii našich setkání, kterou už jsme společně prošli, jsou i případné výhrady k některým příspěvkům míněny a vnímány jako snaha o lepší pochopení a zájem o podporu při řešení. Nikdy se nejedná o žádnou zdrcující kritiku!

HARMONIE – MOTIVACE – SYNERGIE:

Celkové naladění našich setkání je pro mě silně motivující a většinou až na závěr prožívám pocity euforie, kterou si vysvětluji jako příjemný průvodní jev dosažené synergie. Tento prožitek je pro mě už návykem, proto se vždy těším na další společné setkání.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji naše setkání zejména za ojedinělou příležitost k pravidelnému a intenzivnímu oživení všech dobrých zkušeností z oblasti komunikace a manažerské praxe. Ve svojí práci vnímám tyto revitalizační akce jako nezbytnou součást svého života a pracovně si tento zdroj živé vody označuji názvem „revitALL“.

<-- Zpět

Novinky

Setkání manažerů

16. - 18. března 2016 proběhne IX. setkání manažerů (viz "Naše akce"). Hostitelskými firmami budou SCHOTT CR, s.r.o. a SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o. z Valašského Meziříčí. Místem setkání bude Rožnov pod Radhoštěm.